Ga naar zoekveld

Prijs mijn ziel de Hemelkoning

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet, die mij door zijn gunstbetoning heil, vergeving smaken doet! Halleluja, halleluja, prijs de Koning, ’t eeuwig goed! Praise Him for His grace and favor to our fathers in distress; praise him still the same as ever, slow to chide, and swift to bless: Alleluia, alleluia, glorious in his faithfulness. Vaderlijk wil Hij ons schragen, kennend onze zwakke kracht, in zijn arm beschermend dragen uit des vijands overmacht. Halleluja, halleluja, Hem, die ons verlossing bracht!