Ga naar zoekveld

Prijs mijn ziel

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning, breng uw schatting aan Zijn voet, die mij door Zijn gunstbetoning, heil, vergeving smaken doet. Halleluja, halleluja, prijs de Koning, 't eeuwig goed. Vaderlijk wil Hij ons schragen, kennend onze zwakke kracht. In Zijn arm beschermend dragen, uit des vijands overmacht. Halleluja, halleluja, Hem, die ons verlossing bracht. Eng'len, helpt ons Hem ’t aanbidden, gij, die ziet Zijn aangezicht. Zonnen, sterren, buigt te midden, van al 't schepsel in het licht. Halleluja, halleluja, Hem, genadig in 't gericht.