Ga naar zoekveld

Psalm 100

Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft Hem eer. Komt nadert voor Zijn aangezicht, zingt een vrolijk lofgedicht. Lofzingt de Here, geducht in macht, Hij zal regeren alle geslacht. Hem o Sion, zing Hem ter eer, loof Hem uw Koning, Hem zij al d' eer. Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer, Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht. Lofzingt de Here, geducht in macht, Hij zal regeren alle geslacht. Hem o Sion, zing Hem ter eer, loof Hem uw Koning, Hem zij al d' eer.