Ga naar zoekveld

Psalm 100

Juicht alle volken, prijst de Heer! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. De Heer is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Samengesteld mannenkoor: Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de Heer! Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.