Ga naar zoekveld

Psalm 102

Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken, laat m’ Uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mij tranen niet, daar Gij al mijn angsten ziet. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion U ontfermen. Want de tijd, Uw stad voorspeld, aan haar leed ten perk gesteld. 't Volk in later eeuw geboren, zal Zijn macht en goedheid horen, zich in Zijne roem verblijden, Hem Zijn lofgezangen wijden.