Ga naar zoekveld

Psalm 103 medley

Prijs de Heer, mijn ziel en prijst zijn heil'ge naam Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God, onze Vader, want wij zijn van Hem Hij die ons Zelf uit aarde heeft genomen Hij weet dat wij uit stof aan 't licht gekomen slechts leven op de adem van zijn stem Loof de Koning, heel mijn wezen gij bestaat in zijn geduld want uw leven is genezen en vergeten is uw schuld Loof de Koning, loof de Koning tot gij Hem ontmoeten zult Prijs de Heer, mijn ziel en prijst zijn heil'ge naam Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft