Ga naar zoekveld

Psalm 108

Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. ‘k Zal zingen voor den Opperheer, ‘k zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit’. ‘k Zal in den dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan; want uwe goedertierenheid, is tot de heem’len uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, en leer al d' aard' uw grootheid zingen.