Ga naar zoekveld

Psalm 108

Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Heere groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o Heer, U toe, onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken. Ja, hoger dan het hemels blauw, is, Heer, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink’ uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.