Ga naar zoekveld

Psalm 108

Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. ‘k Zal zingen voor den Opperheer; ‘k Zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, waakt op; dat niets uw klanken stuit’; ‘k Zal in den dageraad ontwaken, en met gezang mijn God genaken. Ik zal, o Heer, uw wonderdaân, uw roem den volken doen verstaan; want uwe goedetierenheid is tot de heem’len uitgebreid; uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven ’s hemels kringen, en leer al d’ aard’ uw grootheid zingen.