Ga naar zoekveld

Psalm 111

Van ganser harte loof ik hem, in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, hij doet wie lust heeft aan zijn leer, de schoonheid van zijn heil aanschouwen. Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid, houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is, de Heer, en zijn gedachtenis, eeuwig waar hij zijn daden stelde.