Ga naar zoekveld

Psalm 113 -Prijst halleluja prijst den Heer

Prijst, halleluja, prijst den Heer, gij ’s Heren knechten, immermeer moet ’s Heren naam gezegend wezen. Van waar de zon in ‘t Oosten straalt, tot waar z’ in ‘t Westen nederdaalt, zij ’s Heren grote naam geprezen. Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de Heer der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.