Ga naar zoekveld

Psalm 116

God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem alle dagen, Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, U al mijn geloften brengen. 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. Ik zal met vreugd in 't huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: elk heff' met mij de lof des Heren aan.