Ga naar zoekveld

Psalm 116

God heb ik lief want die getrouwe Heer, hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen, Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Och Heer och wierd mijn ziel door U gered, toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op ’t gebed. Ik zal met vreugd’ in ’t huis der Heren gaan, om daar met lof Uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heff’ met mij de lof des Heren aan.