Ga naar zoekveld

Psalm 116

God heb ik lief, want Hij is trouw mijn Heer, Hij hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij richt zijn oor, ‘k roep tot hem al mijn dagen, Hij geeft mij hulp, Hij redt mij keer op keer, ja Hij redt mij keer op keer. Ik riep in nood, tot God wees mij nabij, toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op ’t gebed, Hij ontfermt zich op ’t gebed. God heb ik lief. Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer. God heb ik lief. Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer, is de Heer. U hebt mij Heer, in het dood’lijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mij ondersteund, nu zal ik voor uw ogen, steeds wandelen, in het vrolijk levenslicht, in het vrolijk levenslicht. God heb ik lief. Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer. God heb ik lief. Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer, is de Heer, is de Heer.