Ga naar zoekveld

Psalm 118

Dit is de dag, die God deed rijzen juicht nu met ons en weest verblijd O God, geef thans uw gunstbewijzen geef thans het heil door ons verbeid Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning wij zegenen u al tezaam Laat ieder 's Heren goedheid prijzen zijn liefde duurt in eeuwigheid Laat, Israël, uw lofzang rijzen Zijn liefde duurt in eeuwigheid Dit zij het lied der priesterkoren Zijn liefde duurt in eeuwigheid Gij, die de Heer vreest, laat het horen Zijn liefde duurt in eeuwigheid