Ga naar zoekveld

Psalm 121

‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht Mijn hulp is van de Heer alleen die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde Hij is, al treft u ’t felst verdriet uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt Hij, Isrels wachter sluimert niet Geen kwaad zal u genaken de Heer zal u bewaken De Heer zal U steeds gadeslaan opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar De Heer, ’t zij g’ in of uit mocht gaan en waar g’ u heen moogt spoeden zal eeuwig u behoeden