Ga naar zoekveld

Psalm 121

'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen, van waar ik dag en nacht, des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar, uw ziel voor ramp bewaar'. De Heer, 't zij g'in of uit moogt gaan, en waar g'u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.