Ga naar zoekveld

Psalm 121

‘k sla d ogen naar ’t gebergte heen vanwaar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht Mijn hulp is van de Heer alleen die hemel zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde De Heer zal U steeds gadeslaan opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heer, 't zij g'in of uit moogt gaan en waar g'u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.