Ga naar zoekveld

Psalm 122

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij Jerusalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in Daar staan onze voeten Jeruzalem is wel gebouwd Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij Dat vreed’ en aangename rust en milde zegen u verblij’ Dat welvaart in uw vesting zij in uw paleizen vreugd’ en lust Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu De vrede zij en blijv’ in U Om ’s Heren huis in U gebouwd zal ik het goede voor u zoeken Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij Jerusalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in Daar staan onze voeten Jeruzalem is wel gebouwd. Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij Kom, ga en doe als wij