Ga naar zoekveld

Psalm 128

Welzalig is eenieder die God van harte vreest en Hem als zijn gebieder gehoorzaamt allermeest Verheug u, gij zult eten de arbeid uwer hand Gelukkig zult gij heten U deert geen tegenstand Het goede zult g’ aanschouwen van Gods verkoren stad, en wat Hij in zijn trouwe u nog beschoren had: uw toekomst onbestreden, heil voor uw nageslacht, ja, algemene vrede aan Isrel toegedacht.