Ga naar zoekveld

Psalm 130

Uit diepten van ellende, roep ik met mond en hart, tot u, die heil kunt zenden. "o Heer, aanschouw mijn smart! Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig’ oren, daar ‘k in mijn druk versmacht!" Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord: ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen, de morgen, ach wanneer? Hoopt op de Heer, gij vromen! Is Israël in nood, er zal verlossing komen: zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij, van ongerechtigheden; zo doet hij ook aan mij.