Ga naar zoekveld

Psalm 134

Looft, looft nu aller heren heer, gij zijne knechten geeft Hem eer, gij, die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Heft uwe handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor Hem neer: looft, looft nu aller heren Heer! Dat 's Heren zegen op u daal', zijn gunst uit Zion u bestraal'. Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer: looft, looft dan aller heren Heer!