Ga naar zoekveld

Psalm 134

Loof, loof nu aller heren Heer, gij zijne knechten geef Hem eer. U die ook ’s nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Heft uwe handen naar omhoog, sla naar het heiligdom uw oog. En kniel eerbiedig voor Hem neer, loof, loof nu aller heren Heer. Dat ’s Heren zegen op u daal’, zijn gunst uit Sion u bestraal’, Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer; looft, looft nu aller heren Heer, looft, looft nu aller heren Heer.