Ga naar zoekveld

Psalm 134

Gij dienaars aan den Heer gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht. Die in het huis des Heren zijt zegent zijn naam en majesteit, zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem. Uit Sion, aan den Heer gewijd zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.