Ga naar zoekveld

Psalm 135

Halleluja looft den Heer, prijst zijn naam en majesteit, toegewijden aan zijn eer, die vanouds zijn knechten zijt, gij die uw verheven plicht in de tempelhof verricht. Boven al wat blinkt in eer, boven alle machten uit, is de Heer een enig Heer. Hij volvoert wat Hij besluit. Hemel, aarde, zee en land, zelfs de oervloed dwingt zijn hand. Zegen, Israël, den Heer, priesters, looft zijn majesteit, tempeldienaars, prijst zijn eer, looft Hem, wie zijn naam belijdt. Hij woont bij ons in gena. Prijst den HEER. Halleluja!