Ga naar zoekveld

Psalm 136

Looft den Heer', want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed; want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Looft der heren Opperheer; buigt u need’rig voor Hem neer; want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Geeft den God des hemels eer, lof zij aller scheps’len Heer'; want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid.