Ga naar zoekveld

Psalm 138 - U loof ik Heer met hart en ziel

U loof ik, Heer, met hart en ziel in eerbied kniel ik voor U neder Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd ik U mijn beden Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, ik zal U prijzen Gij zult, o Here, wijd en zijd Uw heerlijkheid en trouw bewijzen Als, ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt Uw rechterhand zal redding geven De Heer is zo getrouw als sterk Hij zal Zijn werk voor mij voleinden Verlaat niet wat uw hand begon o Levensbron, wil bijstand zenden