Ga naar zoekveld

Psalm 142:1, 4 & 7

Tot God den Heer hief ik mijn stem, ik riep tot God, ik smeekte Hem. Alles, alles wat mij benauwt, heb ik den Here toevertrouwd. Tot U roep ik dat Gij, o Heer, mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer, mijn deel, mijn erve in het land, der levenden, mijn onderpand. Al Uw getrouwen roep ik saam, als Gij mij zo hebt welgedaan, zij zullen horen hoe ik zing, Uw naam en Uw rechtvaardiging.