Ga naar zoekveld

Psalm 148

Looft God, zingt eeuwig 's Heeren lof gij, die in het glansrijk hemelhof die in de hoogste plaatsen woont waar God u zijn nabijheid toont Looft hem, gij eng'len, legermachten die op zijn wil en wenk blijft wachten Looft, held're sterren, maan en zon Looft d'Almacht, looft der lichten bron. Looft, looft met waar' erkentenis zijn naam die hoog verheven is Dewijl zijn wond're majesteit door aard' en hemel is verspreid Hij wou den hoorn, zo vol vermogen den roem van Israel verhogen Dat woont bij hem, 't heeft zingensstof Looft God, zingt eeuwig 's Heren lof