Ga naar zoekveld

Psalm 150: Looft God, looft Hem overal

Looft God, looft Hem overal Looft de Koning van ’t heelal om zijn wonderbare macht om zijn heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen Looft de daden, groot en goed die Hij triomferend doet Hem zij eer, Hij zij geprezen Hef, bazuin, uw gouden stem harp en fluit, verheerlijkt Hem Cither, cimbel, tamboerijn laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen opdat zinge al wat leeft juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.