Ga naar zoekveld

Psalm 150-Medley

a. Psalm 150:1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed die Hij triomferend doet Hem zij eer, Hij zij geprezen b. Gez. 150a:1 en 3 Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep die allen daarboven tot dankzegging riep. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken van Hem die ons redt.