Ga naar zoekveld

Psalm 19

De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer Hem, die ’t heelal volbracht. De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag, De nacht meldt het de nacht. Er is geen taal, geen woord, koor toch wordt alom gehoord een wijd verbreide mare. Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt hetgeen zij openbaren. God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. Zo, vrolijk als een held die tot de zege snelt roept hij de nieuwe morgen; Hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door: zijn gloed laat niets verborgen.