Ga naar zoekveld

Psalm 21

O Heer, de koning is verheugd, hij wil uw almacht prijzen, U juichend dank bewijzen. Gij schonk hem dapperheid en deugd. Gij hebt op zijn gebed, hem door uw hulp gered. Groot wordt zijn roem, zo Gij hem helpt, hij zal naar alle zijden, het heilzaam licht verspreiden, waarmede Gij hem overstelpt. Vertrouwend op zijn Heer, wankelt hij nimmermeer.