Ga naar zoekveld

Psalm 23 medley

God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat mij voor naar stille wateren zijn goedheid verkwikt mijn ziel Heer, ik vertrouw op U alleen Heer, ik vertrouw op U alleen Want uw trouw en goedheid volgen mij Genade leidt mij naar huis --------------------------------------- Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. --------------------------------------- De Heer is mijn Herder 'k Heb al wat mij lust Hij zal mij geleiden naar grazige weiden Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust De Heer is mijn Herder al dreigt ook het graf Geen kwaad zal ik vrezen Gij zult bij mij wezen O Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf De Heer is mijn Herder Hem blijf ik gewijd 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m'altijd --------------------------------------- Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij Wijst mij een groene streek Daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht Doet mij zijn wegen gaan De paden van gerechtigheid Ter ere van zijn naam Uw trouw en goedheid volgen mij Uw liefde, dag aan dag en wonen zal ik in Gods huis zolang ik leven mag --------------------------------------- Al ga ik door een donker dal ook dan vrees ik de boze niet Want U bent bij mij en uw stok en staf vertroosten mij steeds opnieuw. Heer, ik vertrouw op U alleen Heer, ik vertrouw op U alleen Want uw trouw en goedheid volgen mij Genade leidt mij naar huis Heer, ik vertrouw op U alleen Heer, ik vertrouw op U alleen Want uw trouw en goedheid volgen mij Genade leidt mij naar huis