Ga naar zoekveld

Psalm 23 - Uw rust in mijn wereld

De Heer is mijn Herder en ik zal zijn schaap zijn, tevreden en veilig, want Hij zorgt voor alles. Hij weet waar het gras groeit en Hij laat me slapen aan rimpelloos water, daar kom ik tot rust. Ik durf Hem te volgen de paden zijn veilig, zoals Hij beloofd heeft, omdat Hij de weg weet. Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij. Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen. De Heer is mijn Herder, 'k heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust. Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd. Ik zie voor het raam de jaloerse gezichten. Terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht. Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven, wilt U van uw heerlijke liefde mij geven. En altijd een plek met uw rust in mijn wereld, omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer. De Heer is mijn Heder, Hem blijf ik gewijd. 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren. Zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd. Heer, uw rust in mijn wereld, uw rust in mijn wereld. En altijd een plek met uw rust in mijn wereld, omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer.