Ga naar zoekveld

Psalm 23

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden Hij voert mij aan rustige wateren Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel en Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis Ik vrees geen kwaad Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis ik vrees geen kwaad De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden Hij voert mij aan rustige wateren Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel en Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil Uw stok en uw staf die vertroosten mij Uw stok en uw staf die vertroosten mij Voor het oog van mijn vijand noodt gij mij aan uw dis Gij zalft mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid zal ik in des Heren huis verblijven Halleluja