Ga naar zoekveld

Psalm 23

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken Hij maakt dat ik neerlig in groene weiden Hij leidt mij naar stille wat’ren mijn ziel verkwikt Hij Hij voert mij langs de rechte paden daar Hij zijn naam gestand doet Moest ik ook gaan door donk’re ravijnen ik zou nog voor geen onheil vrezen want Gij gaat naast mij uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen Gij richt een tafel voor mij aan onder ’t oog van mijn belagers Gij zalft mijn hoofd met olie vult tot de rand mijn beker Zo ben ik door heil en trouw omgeven elke dag dat ik bestaan mag Ik mag in ’s Heren huis verblijven tot in lengte van dagen Glorie aan de Vader en de Zoon en de adem van de Geest Als in den beginne, zo nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen Amen