Ga naar zoekveld

Psalm 25 medley

a. Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak. Weer van mij de smaad en schande van mijns vijands leedvermaak. Ja, zij worden zeer beschaamd die de goede trouw verachten, maar wie uw gebod beaamt, mag gelovig U verwachten. b. Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten c. Denk aan 't Vaderlijk meedogen Heer, waarop ik biddend pleit milde handen, vriend'lijk ogen zijn bij U van eeuwigheid denk toch aan de zonden niet van mijn onbedachte jaren Heer, die al mijn ontrouw ziet wil mij in uw goedheid sparen