Ga naar zoekveld

Psalm 33 (De Nieuwe Psalmberijming)

Juich voor de HEER om Hem te loven; oprechte mensen, huldig Hem. Haal uit je hart een lied naar boven; leg alle liefde in je stem. Zing bij de akkoorden; speel met nieuwe woorden; zing bij harp en luit. Maak de mooiste klanken om de HEER te danken; zing het vrolijk uit. Verlangend staan wij uit te kijken naar onze redder, onze Heer. Hij is ons schild dat niet zal wijken; in liefde ziet Hij op ons neer. Al zijn zegeningen zullen wij bezingen; ja, Hij maakt ons blij. HEER, wil aan ons denken, ons uw zegen schenken. U verwachten wij.