Ga naar zoekveld

Psalm 42 - t Hijgend hert der jacht ontkomen

't Hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach, wanneer zal ik naad'ren voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij, die's daags zijn gunst gebiedt. 'k Zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied; 'k zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht, en mijn hart, wat mij moog' treffen, tot de God mijns levens heffen.