Ga naar zoekveld

Psalm 43

O Here God, kom mij bevrijden, zend mij Uw waarheid en Uw licht, die naar Uw heil'ge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht, kom voor Uw aangezicht. Dan ga ik op tot Uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren, voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.