Ga naar zoekveld

Psalm 43

O Here God, kom mij bevrijden zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht Dan ga ik op tot uw altaren tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eind’loos mij verblijdt.