Ga naar zoekveld

Psalm 67

De volken zullen U belijden o God, U loven al te zaam De landen zullen zich verblijden en juichen over uwen naam Volken zult Gij rechten hun geding beslechten in gerechtigheid volken op deez' aarde die uw arm vergaarde die Gij veilig leidt De aarde heeft de vrucht gegeven die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt God is ons genegen, onze God geeft zegen Hij die alles geeft Hij zal zijn geprezen Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft