Ga naar zoekveld

Psalm 71 (De Nieuwe Psalmberijming)

Ik schuil bij U met al mijn zorgen. HEER, neem het op voor mij; verlos mij, spreek mij vrij. Bij U, mijn rots, ben ik geborgen. U hebt uw woord gegeven: ik mag in vrijheid leven. Ik zal vertellen van uw daden, van uw rechtvaardigheid, van U, die steeds bevrijdt. Ik prijs uw rijkdom van genade. ‘Mijn God’ mag ik U noemen. Ik zal uw goedheid roemen. U hebt mij met uw trouw omgeven. Uw wonderen zijn rijk. Wie is aan U gelijk? God, til mij op, laat mij herleven. U zult mij weer verhogen en al mijn tranen drogen. Ik zal U prijzen bij de klanken van vrolijk snarenspel. U, God van Israël, zal ik voor mijn verlossing danken. Wie uit zijn op mijn schande staan dan met lege handen.