Ga naar zoekveld

Psalm 72

Bloeie Zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst. Zijn koningschap zij ons een teken, dat naar Gods toekomst wijst. Dat opgetogen aller wegen, de volken kunnen saam, elkander groetend met de zegen, van Zijn doorluchte naam. Laat ons de grote naam bezingen, van Hem die Israël leidt, want Hij alleen doet grote dingen, Zijn roem vervull' de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde, Zijn wonderen, Zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.