Ga naar zoekveld

Psalm 72

Zolang de zon nog steeds zal rijzen, de maan schijnt in de nacht, moet al het volk Hem eer bewijzen, Hem loven elk geslacht. Hij is mild zoals de regen, het land tot zegen is, vrede zal bloeien op alle wegen, totdat geen maan meer is. Hij is de redder van de armen, Hij hoort hun hulpgeschrei, Hij is met koninklijk erbarmen, hun eenzaamheid nabij. Hij helpt met hun bestaan bewogen, die zijn in angst verward, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen, Hij draagt hen in Zijn hart. Kom laten wij de naam bezingen, van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, Zijn roem vervult de tijd. Loof God de Heer, Hij openbaarde, Zijn wonderen zijn eer, Zijn heerlijkheid vervult de aarde, ja amen, looft de Heer. Loof God de Heer, Hij openbaarde, Zijn wonderen zijn eer, Zijn heerlijkheid vervult de aarde, ja amen, looft de Heer. Ja amen, looft de Heer. Ja amen, looft de Heer.