Ga naar zoekveld

Psalm 73

Ja, God is goed voor Israël, Is waarlijk goed, ik weet het wel, Voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. Maar ik was bijna uitgegleden. Mijn afgunst groeide met de dag, Daar ik der bozen voorspoed zag, Hoe moeiteloos hun leven is, Zo zonder kwelling en gemis. 'k zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden angst en pijn U al mijn liefde waardig schatten Wijl gij mijn rechter hand woudt vatten Gij zult mij leiden door uw raad O God mijn Heil mijn toeverlaat En mij hiertoe door u bereid Op nemen in Uw heerlijkheid Nu blijf ik bij U altijd, God die mij troost, die bij mij zijt, Mijn twijfel stilt en mijn verlangen, Die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, Uw wijsheid is het die mij leidt En eenmaal kroont met heerlijkheid