Ga naar zoekveld

Psalm 75

U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want Uw naam zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land, al de wond'ren van Uw hand. God is 't die ik loven zal, ik loven zal als mijn Heer, ik vermeld Zijn roem en eer, ik bewerk der bozen val. Al wie in Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd.