Ga naar zoekveld

Psalm 8 medley

Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen de maan, de duizend sterren die daar branden wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan. Sterren ontelbaar, overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer, hoe heerlijk is uw naam Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt Druppels ontelbaar in de oceaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer, hoe heerlijk is uw naam Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam die U ons noemt door sterren, zon en maan hemel en aarde spreken wijd en zijd tonen het wonder van uw heerlijkheid Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn dat in ons zingt met eindeloos refrein prijzend uw liefde, heffen wij het aan Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam