Ga naar zoekveld

Psalm 84 : 1 en 3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet die leven zijt en leven doet Welzalig die uit uw kracht leeft die naar uw tempel zich begeeft Zijn hart wijst hem de rechte wegen Zij trekken op van overal En gaat het door het dorre dal dan valt op hen een milde regen Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontijn.